فایل های دسته بندی معماری - صفحه 1

پاورپوینت پاتولوژی استان کرمان

پیشینه نام کرمان از نام یکی از ده شاخه اصلی پارسیان که به جنوب ایران آمدند گرفته شده‌است. شاخه‌های اصلی پارسیان اینها بودند: پاسارگادی، مارافی، کرمانی، ماسپی، پانتیالی، دِروسی، دایی، مَردی، دروپیکی و ساگارتی.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل